Tentang Kami

Masa Kini hadir untuk menawarkan narasi alternatif tentang beragam isu terkini dalam bingkai keislaman, keindonesiaam, kemanusiaan, dan kebudayaan. Media ini berusaha menerjemahkan gagasan Islam Berkemajuan (din al-hadlarah) dalam kerangka populer dan bernuansa kekinian.

Masa Kini merespons isu-isu aktual dengan sudut pandang nilai normatif Islam rahmatan lil alamin guna membangun masyarakat (dengan) ilmu.

Konsultan : Muhammad Chirzin, Ahmad-Norma Permata, Benni Setiawan, M Husnaini
Pemimpin Redaksi : Fikry Fachrurrizal
Redaktur : Athiful Khoiri, Muhammad Ridha Basri, Ganjar Rachmawan Adiprana, Yayum Kumai
IT dan Grafis : Fikri Wildan Nasution, Bagas Makayasa

E-mail : redaksi@masa-kini.id
Instagram : @masakinidotid
Twitter : @masakinidotid