Tombo Ati Ramadan

Posted by

Bismillah tawakkalna billah

Bismillah tawakkalna billah

Bismillah tawakkaltu ‘alallah

Bismillah bismillah bismillah.

Shalatullah salamullah ‘ala thaha rasulillah

Shalatullah salamullah ‘ala yasin habibillah.

Rabbana ya rabbana zhalamna anfusana wa illam taghfir lana  wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.

Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami temasuk orang-orang yang rugi.

Allahummaghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.

Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasuh kami sejak kecil.

Rabbana afrigh ‘alaina shabran wa tsabbit aqdamana wanshurna ‘alal qaumil kafirin

Ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran, dan kokohkanlah pendirian kami, serta menangkanlah kami atas kaum kafir.

Rabbana najjina minal qaumizh-zhalimin

Ya Tuhan kami, selamatkanlah kami dari kaum yang zalim.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami; Engkaulah penolong kami. Tolonglah kami terhadap kaum kafir.

Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina ‘adzabannar. 

Ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia, dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari azab api.

Tamba ati iku lima perkarane.

Kaping pisan, maca Quran lan maknane.

Kaping pindo, shalat wengi lakonana.

Kaping telu, wong kang shaleh kumpulana.

Kaping papat, kudu weteng ingkang luwe.

Kaping lima, dzikir wengi ingkang suwe.

Salah sawijine sapa bisa anglakoni.

Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi.

Allahummarhamna bil-quran

Ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran

Waj’alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah

Jadikanlah Al-Quran pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi kami

Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa ‘allimna minhu ma jahilna

Ya Allah, ingatkanlah apa yang kami lupa, dan ajarkan apa yang belum tahu.

Warzuqna tilawatahu ana`allaili wa athrafan-nahar

Karuniakan kepada kami membacanya di tengah malam dan di ujung siang.

Waj’alhu lana hujjatan ya rabbal ‘alamin

Dan jadikanlah ia pembela kami wahai Tuhan Pemelihara alam semesta.

2 comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *