Wirid Mohon Pertolongan dan Kemenangan dalam Perjuangan

Posted by

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Allahumma shalli ‘ala Muhammad

Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas Nabi Muhammad. (QS 33:56).

Al-Fatihah

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan Pemelihara alam semesta. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Penguasa Hari Perhitungan. Engkaulah Yang kami sembah dan kepada-Mu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan mereka yang telah Kauberi segala kenikmatan, bukan jalan mereka yang mendapat murka, dan bukan mereka yang sesat jalan. (QS 1:1-7).

Al-Ikhlash

Katakanlah, “Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah, Yang Kekal, Yang Mutlak. Dia tidak beranak, dan tidak diperanakkan. Dan tak ada apa pun seperti Dia.” (QS 112:1-4).

Al-Falaq

Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan Penguasa fajar. Dari jahatnya apa yang Dia ciptakan. Dari jahatnya gelap ketika membentang luas. Dari jahatnya mereka yang mengerjakan perbuatan sihir. Dari jahatnya orang yang dengki bila melakukan kedengkian.” (QS 113:1-5).

An-Nas

Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan Yang mengurus manusia. Penguasa bagi manusia. Tuhan bagi manusia. Dari jahatnya pembisik yang menarik diri setelah berbisik. Yang berbisik dalam hati manusia. Dari golongan jin dan manusia.” (QS 114:1-6).

Ayat Kursi

Allah. Tiada tuhan selain Dia Yang Hidup, Yang berdiri sendiri, Abadi. Tak pernah terlena, tak pernah tidur. Milik-Nyalah segala yang di langit, segala yang di bumi. Siapakah yang dapat memberi perantaraan di hadapan-Nya tanpa izin-Nya? Dia mengetahui segala yang di depan mereka dan segala yang di belakang mereka. Mereka tak akan mampu sedikit pun menguasai ilmu-Nya kecuali yang dikehendaki-Nya. Singgasana-Nya meliputi langit dan bumi. Tiada memberatkan Dia menjaga dan memelihara keduanya. Dia Mahatinggi, Mahaagung. (QS 2:255).

Qulillahumma malikal mulki tu’til mulka man tasya’u wa tanzi’ul mulka mimman tasya’u wa tu’izzu man tasya’u wa tudzillu man tasya’u biyadikal khair innaka ‘ala kulli syai’in qadir

Katakanlah, “Ya Allah, Pemilik Kekuasaan, Kauberi kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki dan Kaucabut kekuasaan dari siapa saja yang Engkau kehendaki; Engkau memberi kemuliaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau memberi kehinaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu segala yang baik. Engkau berkuasa atas segalanya. (QS 3:26).

Nashrun minallah wa fathun qarib.

Pertolongan dari Allah dan kemenangan segera. (QS 61:13).

Rabbi adkhilni mudkhala shidqin wa akhrijni mukhraja shidqin waj’alli min ladunka sulthanan nashira. Wa qul ja’al haqqu wa zahaqal bathilu innal bathila kana zahuqa

Tuhanku, masukkanlah aku ke jalan masuk yang benar dan terhormat, dan keluarkanlah aku dari jalan keluar yang benar dan terhormat; dan berilah aku dari pihak-Mu kekuasaan yang dapat menolongku. (QS 17:81).

Hasbunallah wa ni’mal wakil

Allah cukup bagi kami sebagai Pelindung terbaik. (QS 3:173).

Ni’mal maula wa ni’mannashir

Allah Pelindung terbaik dan Penolong terbaik. (QS 8:40).

Rabbana afrigh ‘alaina shabran wa tsabbit aqdamana wanshurna ‘alal qaumil kafirin.

Tuhan, limpahkanlah ketabahan kepada kami dan kokohkanlah langkah kami. Tolonglah kami dengan kemenangan menghadapi golongan kafir. (QS 2:250).

Rabbi najjini minal qaumizh-zhalimin

Tuhan, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. (QS 28:21).

Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir

Tuhan, sungguh aku sangat mendambakan uluran kebaikan dari hadirat-Mu. (QS 28:24).

Rabbij’al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minats-tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir

Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman dan karuniakanlah kepada warganya aneka buah-buahan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. (QS 2:126).

Rabbana la tu’akhidzna in nasina au akhtha’na. Rabbana wala tahmil ‘alaina ishran kama hamaltahu ‘alalladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la thaqata lana bihi. Wa’fu ‘anna waghfir lana warhamna anta maulana fanshurna ‘alal qaumil kafirin

Ya Tuhan kami, janganlah menghukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan. Tuhan, janganlah memikulkan kepada kami suatu beban berat seperti yang Engkau bebankan kepada mereka yang sebelum kami; Tuhan, janganlah memikulkan kepada kami beban yang tak mampu kami pikul; hapuskanlah segala dosa kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah Pelindung kami; tolonglah kami atas golongan kafir. (QS 2:286).

Rabbi auzi’ni an asykura ni’matakallati an’amta ‘alaiyya wa ‘ala walidayya wa an a’mala shalihan tardhahu wa adkhilni birahmatika fi ‘ibadikash-shalihin

Ya Tuhanku, insyafkanlah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orangtuaku, dan untuk beramal shalih yang Engkau ridhai, dan masuklanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu yang shalih. (QS 27:19).

Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi’ lana min amrina rasyada

Ya Tuhan kami, anugerahilah kami rahmat dari hadirat-Mu, dan dalam perkara kami berikanlah kepada kami jalan yang benar. (QS 18:10).

Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ‘adzabannar

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia ini, dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab api neraka. (QS 2:201).

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Segala puji bagi Allah Tuhan Pemelihara alam semesta. (QS 10:10).

5 comments

  1. Aamiin Yaa Rabbal’alamiin….

    Jazakallah khairan katsiira Tadz…pelajaran yg aplikatif. Barakallah.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *